Caricamento ...
Spiacenti, si è verificato un errore durante il caricamento del contenuto.

189020170913 Italo Svevo

Espandi messaggi
 • Antonio De Salvo
  13 set

   La artikolo de esperanto-vivo de la 13-a de septembo 2017

   http://www.bitoteko.it/esperanto-vivo/eo/2017/09/13/italo-svevo/

               temas pri la triesta itallingva verkisto laŭ hebrea deveno Aron Hector Schmitz, konata per la pseŭdonimo Italo Svevo (1861-1928), naskiĝinta en Triesto kam tiu urbo estis aŭstra, kaj restinta aŭstra civitano dum la unua mondmilito (li alprenis la italan civitanecon, modifante sian nomon al Ettore Schmitz, kiam Triesto iĝis itala en 1919).

   Portanto, kiel multaj triestanoj, de du kulturoj (tiu germana kaj tiu itala), Svevo ne travivis ĉi tiun duoblecon kiel konflikton: male, ĝuste en la elekto de la pseŭdonimo li volis substreki la harmonion de ĉi tiuj du spertoj: Italo en rilato kun Italio, kaj Svevo (= Ŝvaba) en rilato kun la germana mondo.

                          (Por la teksto en la itala, oni alklaku la trikoloran flageton)


               L’articolo di esperanto-vivo del 13 settembre 2017

   http://www.bitoteko.it/esperanto-vivo/eo/2017/09/13/italo-svevo/
           tratta dello scrittore triestino di origine ebraica e di lingua italiana Aron Hector Schmitz, conosciuto con lo pseudonimo Italo Svevo (1861-1928), nato a Trieste quando la città era austriaca, e rimasto cittadino austriaco durante la prima guerra mondiale (prese la cittadinanza italiana, modificando il nome in Ettore Schmitz, quando Trieste divenne italiana nel 1919).

   Portatore, come molti triestini, di due culture (quella tedesca e quella italiana), Svevo non visse questo dualismo come conflittualità: al contrario, proprio nella scelta dello pseudonimo volle sottolineare l’armonia di queste due esperienze: Italo con riferimento all’Italia, e Svevo con riferimento al mondo tedesco.

           (Per il testo in italiano, cliccare sulla bandierina tricolore)

   Antonio De Salvo