Caricamento ...
Spiacenti, si è verificato un errore durante il caricamento del contenuto.

194520171231 Alfredo Panzini

Espandi messaggi
 • Antonio De Salvo
  31 dic 2017

   La artikolo de esperanto-vivo de la 31-a de decembro 2017

   http://www.bitoteko.it/esperanto-vivo/eo/2017/12/31/alfredo-panzini/

               temas pri la itala verkisto, eseisto kaj vortaristo Alfredo Panzini (1863-1939), konata, pli ol pro siaj rakontaj libroj kaj pro siaj literaturaj eseoj, kiel aŭtoro de iu “Dizionario Moderno. Supplemento ai Dizionari italiani” (Moderna Vortaro. Suplemento al la italaj Vortaroj), publikigita en 1905, kun naŭ postaj eldonoj ĝis 1963.

   Tiu vortaro estas interesa ne nur ĉar ĝi kolektas aron da “novaj vortoj”, kiuj tiuepoke aspektis nekutimaj, sed poste fariĝis komunuzaj, sed ankaŭ kaj ĉefe ĉar ĝi legiĝas kvazaŭ romano, tial ke la aŭtoro ne limiĝas registri la vortojn kaj klarigi ilian sencon, sed plenumas mildan meditadon, prezentante kun sprito sian personan vidpunkton pri la vivo.

               Ĉeestas referencoj al konataj italaj esperantistoj.


               L’articolo di esperanto-vivo del 31 dicembre 2017

   http://www.bitoteko.it/esperanto-vivo/eo/2017/12/31/alfredo-panzini/

               tratta dello scrittore, saggista e lessicografo italiano Alfredo Panzini (1863-1939), conosciuto, più che per i suoi libri di narrativa e per i suoi saggi letterari, quale autore di un “Dizionario Moderno. Supplemento ai Dizionari italiani”, pubblicato nel 1905, con nove edizioni successive fino al 1963.

   Quel dizionario è interessante non solo perché raccoglie una serie di “parole nuove”, che all’epoca apparivano inusuali ma poi sono diventate di uso comune, ma anche e soprattutto perché si legge come fosse un romanzo, dato che l’autore non si limita a registrare le parole e spiegarne il senso, ma compie un’opera di bonaria riflessione, presentando con spirito la sua personale visione della vita,

   Sono presenti riferimenti a noti esperantisti italiani.

   (Per il testo in italiano dell’articolo, cliccare sulla bandierina tricolore).

   Antonio De Salvo